Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομική ς Επιτροπής, τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012

08-06-12

Με την παρούσα σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 11η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:


1. Κατακύρωση δημοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ του Δήμου Λεβαδέων , έτους 2012.
2. ΄Εγκριση πρακτικών Δημοπρασίας του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (2012).
3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού επιλογής Γραφείου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΣΤΕΙΡΙΟΥ» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3316/2005.
4. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 104.117,81 ευρώ για την εκτέλεση του έργου : «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΛΑΠΑΘΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ».
5. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 11.637,84 ευρώ για την αποπληρωμή του έργου : «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ».
6. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 17.954,46 ευρώ για την πληρωμή της 4ης και 5ης εντολής πιστοποίησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΠΠΑ – ΤΣΟΓΚΑ».
7. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 13.328,00 ευρώ για την εκτέλεση του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ».
8. Διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων για την πληρωμή δαπάνης στον κ. Τσούλο Πλάτωνα , σε διαταγή της 310/10 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και αντίστοιχων κατασχετηρίων.

9. Διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 35.339,81 ευρώ που αφορούν μέρος των υποχρεώσεων του Δήμου Λεβαδέων παρελθόντων ετών.
10. ΄Ελεγχος υλοποίησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
11. ΄Εγκριση επιμόρφωσης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ύψους 380,00 ευρώ επιμόρφωσης προσωπικού σε σεμινάριο που αφορά οικονομική διαχείριση.
12. ΄Εγκριση δαπάνης (15.000,00 ευρώ) , για προμήθεια ελαστικών των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου και διάθεση πίστωσης.
13. ΄Εγκριση δαπάνης για την επέκταση του Δημοτικού μας φωτισμού (τοποθέτηση μίας νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος) σε τμήμα αγροτικής οδού , στην Τ.Κ. Προσηλίου , από την ΔΕΗ και διάθεση της σχετικής πίστωσης για τις ανάγκες του οδικού φωτισμού στην περιοχή.
14. Απόδοση λογαριασμού.
15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου έτους 2012.
16. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών από γιατρό για παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης και υποστήριξης στα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Λεβαδέων έτους 2012.
17. ΄Εγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.845,00 ευρώ , δαπάνης για την συνδρομή σε νομικές βάσεις δεδομένων (Δήμος Νετ) του Δήμου Λεβαδέων έτους 2012.
18. Διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων για προμήθειες παιδικών – βρεφ/κών σταθμών του Δήμου Λεβαδέων έτους 2012.
19. Απόδοση λογαριασμού για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων στο Νομό Βοιωτίας για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2012.
20. Υποβολή της αριθ. 10/12 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κυριακίου.
21. ΄Εγκριση δαπάνης 199.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α. , για επισκευή – συντήρηση & προμήθειας ανταλλακτικών των οχημάτων και διάθεση πίστωσης.
22. Διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων για την προμήθεια ειδών ιματισμού (ποδιές) νηπίων παιδικών – βρεφ/κών σταθμών του Δήμου Λεβαδέων έτους 2012.
23. Περί ματαίωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου για το σχολικό έτος 2011-2012».ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Πηγή:thivanews.blogspot.gr

0