ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΘΗΒΑΣ

15-12-2014
 Όχι στην συγκρότηση Α.Ε. για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Στερεάς
Την περίοδο που διανύουμε επιχειρείται η συγκρότηση Ανώνυμης Εταιρείας στην οποία θα μετέχουν οι 25 Δήμοι της Στερεάς, με αντικείμενο την διαχείριση των στερεών αποβλήτων και έδρα τη Θήβα. Στους σκοπούς της Α.Ε. προβλέπονται από την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων μέχρι την αποκομιδή των απορριμμάτων και από την ανακύκλωση μέχρι την υγειονομική ταφή και την ενεργειακή αξιοποίηση (δηλαδή και την καύση). Επιπλέον αυτή η Α.Ε. προβλέπεται ότι θα εκπονεί και θα εφαρμόζει τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων.


Όλες οι ουσιαστικές αρμοδιότητες ασκούνται από ολιγομελές Δ.Σ. στο οποίο δεν συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι. Αυτό το Δ.Σ. εκτός των άλλων αποφασίζει και για το κόστος των προαναφερόμενων υπηρεσιών προς τους Δήμους και μάλιστα με υποχρεωτική είσπραξη. Εάν τα δημοτικά συμβούλια συναινέσουν σε αυτή την εξέλιξη, οι Δήμοι εκχωρούν τη δυνατότητα να κάνουν πολιτική για ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και να αποφασίζουν για τα δημοτικά τέλη, αφού η καθαριότητα είναι μια ανταποδοτική λειτουργία. Παράλληλα, είναι εμφανής η σπουδή για άμεση συγχώνευση- μετατροπή του φορέα σε ΑΕ, παρά το γεγονός, ότι έχει δοθεί παράταση έως 31-12-2015.


Θεωρούμε αδύνατο τα δημοτικά συμβούλια ολόκληρης της Στερεάς πόσο μάλλον οι πολίτες, να ελέγχουν την λειτουργία της Α.Ε. την οποία ωστόσο θα χρηματοδοτούν άμεσα. Θεωρούμε παράλογο και λανθασμένο να υπάρχει μια Α.Ε. για τη διαχείριση των απορριμμάτων μιας τεράστιας περιοχής από τα Άγραφα μέχρι τη Σκύρο. Ο μόνος λόγος για τη συγκρότηση αυτής της Α.Ε. είναι η συγκέντρωση των αποφάσεων σε ένα όργανο και στην ουσία σε ελάχιστα χέρια. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν τη διασφάλιση της απουσίας δημόσιου ελέγχου και την παράκαμψη της κοινωνικής λογοδοσίας. Ήδη τα όσα έχουν επιχειρηθεί (μονάδα καύσης του Μπόμπολα για τα απόβλητα της Αττικής στη Θήβα, εργοστάσιο επεξεργασίας των απορριμμάτων της Στερεάς με ΣΔΙΤ δηλαδή από μεγαλοεργολάβους, ανάθεση σε εργολάβο του ΧΥΤΑ της Λαμίας μέσω …Θήβας), και τα όσα σχεδιάζονται (μεταφορές απορριμμάτων εντός και εκτός της Στερεάς σε εργοστάσια και ΧΥΤΑ σε Θήβα, Λαμία, Χαλκίδα) αποδεικνύουν πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει μια τέτοια εξέλιξη. Έτσι, παραδίδεται η διαχείριση των απορριμμάτων στους εργολάβους και πλήττεται η κοινωνία, η αυτοδιοίκηση και επιτυγχάνεται η μείωση του προσωπικού των δήμων. Στον αντίποδα αυτών των επιλογών υποστηρίζουμε μια πρόταση αποκεντρωμένης διαχείρισης με βάση τους Δήμους, με βάρος στην ανακύκλωση στην πηγή, με κοινωνική συμμετοχή και έλεγχο, με θέσεις εργασίας και με οφέλη για την τοπική οικονομία και το περιβάλλον. Τα σκουπίδια να γίνουν όφελος για την κοινωνία και όχι κέρδη για τους μεγαλοεργολάβους.

Καλούμε τους φορείς και τους συλλόγους της Θήβας και της περιοχής μας, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους αγρότες, όλους τους εργαζόμενους, τους συλλόγους εργαζομένων, τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ, κάθε πολίτη, σε ενεργό αγώνα
για να ακυρωθούν τα σχέδια ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων και οι επιλογές για έλεγχο της διαχείρισης από ανώνυμη εταιρεία, που κατ’ όνομα θα είναι των Δήμων, αλλά θα ενεργεί ερήμην τους. ΘΗΒΑ 13/12/2014


Πηγή:thivanews.blogspot.gr
0