ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:Ανάκληση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος


6-4-2017

Θήβα 30/3/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανάκληση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος με την εμπορική ονομασία SHARPEN33 EC λόγω επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία

Μετά το υπ' αρ. 3535/27-3-2017 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας που στηρίζεται στην υπ' αρ. 3194/31694/20-03-2017 του Υπ.Α.Α.Τ. Και το υπ' αρ. 05/16-01-2017 έγγραφο της ΔΑΟΚ ΠΕ Βοιωτίας, γνωστοποιείται ότι ανακαλείται μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διερεύνησης η με αριθμό 70107 άδεια διάθεσης ( η οποία εκδόθηκε με την ΥΑ 1387/16902/11-02-2015) του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνου) με την εμπορική ονομασία SHARPEN 33 EC, γιατί έπειτα από εργαστηριακές αναλύσεις, ανιχνεύθηκαν συγκεντρώσεις της ουσίας nitrosopendimethalin (νιτροζαμίνη) που υπερβαίνουν το όριο των 45mg/kg. Οι επαγγελματίες χρήστες κάτοχοι του σκευάσματος καλούνται να μη το χρησιμοποιήσουν και να το επιστρέψουν στον προμηθευτή τους, ενώ οι ιδιοκτήτες καταστημάτων πώλησης φυτοπροσττευτικών προϊόντων καλούνται να μη το διαθέτουν στην αγορά και να το επιστρέψουν στον προμηθευτή τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 9 Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α'Β).


Πηγή:thivanews.blogspot.gr


0